Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

forum [ˈfɔ:rəm]substantivforum, språkrör
bulletin board [ˈbʊlətɪnbɔ:d]substantivdata. elektronisk anslagstavla forum för utbyte av meddelanden, program etc.amer. anslagstavla
newsgroup [ˈnju:zgru:p]substantivdata. diskussionsgrupp forum för diskussion på Internet el. BBS
marketplace [ˈmɑ:kɪtpleɪs]substantiv[salu]torg; marknadsplats; bildl. äv. [öppet] forummarknad i allm.
BBS [ˌbi:bi:ˈes]data. förk. för bulletin board systemBBS, elektronisk anslagstavla forum för utbyte av meddelanden, program etc.
© NE Nationalencyklopedin AB