Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fortnight [ˈfɔ:tnaɪt]substantivfjorton dagar (dar)every fortnight el. once a fortnight var fjortonde dag, varannan veckatoday fortnight el. a fortnight today i dag om fjorton dar, fjorton dar i dag
day [deɪ]substantivdagthe day after tomorrow i övermorgonthe day before yesterday i förrgårhe is better than you any day [of the week] vard. han är alla gånger bättre än duthe other day häromdagensome day en dag; en vacker dagsome day or other någon dag (gång) [förr eller senare]one of these days endera dagen, en vacker dagit's just one of those days! det är en riktig otursdag [i dag]!, det är en sådan där dag när allt går snett!that'll be the day! det skulle jag vilja se!, det vill jag se först!this day week i dag [om] åtta dagarthis day fortnight i dag [om] fjorton dagarhe's fifty if he's a day han är femtio år så säkert som aldrig detlet's call it a day vard. nu räcker det för i dag, nu lägger vi avit made my day dagen var räddad, jag blev jättegladname the day bestämma dag [vanl. för bröllopet]day off ledig dag, fridagat the end of the day bildl. när allt kommer omkring; till slutby day om (på) dagenfor days on end flera dagar i radlive from day to day leva för dagenit's all in a (the) day's work vard. det är man så van vid
dygnday and night dygn
ofta pl. days tid; tidsålder; [glans]periodit has had its day den har spelat ut sin roll, den har gjort sittthose were the days! det var tider det!in the old days förr i världen (tiden)in those days på den tidento this day än i dag
© NE Nationalencyklopedin AB