Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

forgot [fəˈgɒt]imperf. av forget
forget [fəˈget] (forgot forgotten el. forgetting)verbglömmaforget about sth glömma bort ngt
clean [kli:n]adjektivren, renligfläckfri, fullständigmake a clean break with the past bryta fullständigt med det förflutnacome clean! bekänn alltsammans!make a clean sweep göra rent hus
[kli:n]adverballdeles <I clean forgot>, rent, rakt, tvärt
[kli:n]verbgöra ren, putsa, borsta <clean shoes>städa, städa i, rensatömma, länsa <clean one’s plate>
[kli:n]verb [kli:n]substvard. rengöring, städning, putsning (med adv. o. prep.)clean outrensa, tömma, städa iclean uprensa upp i, städa undan i, göra rent istäda, göra rent efter sigsnygga till sigclean up your act! ryck upp dig!, försök att få ordning på det hela!
© NE Nationalencyklopedin AB