Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

forgiven [fəˈgɪvn]perf. p. av forgive
forgive [fəˈgɪv] (forgave forgiven)transitivt verbförlåta <sb [for] sth ngn ngt>, ursäkta <forgive my ignorance>not to be forgiven oförlåtligintransitivt verbförlåta
© NE Nationalencyklopedin AB