Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

forgive [fəˈgɪv] (forgave forgiven)verbförlåta
forgave [fəˈgeɪv]imperf. av forgive
forgiven [fəˈgɪvn]perf. p. av forgive
ready [ˈredɪ]adjektivfärdig, klar, redo, beredd <for , för, till>; villig <ready to forgive>ready money reda pengarget ready el. get oneself ready göra sig i ordning, göra sig klar; bereda sig <for , för>get ready, get set, go! el. ready, steady, go! på era platser (klara), färdiga, gå!snar, benägen <don’t be so ready to find fault>
trespass [ˈtrespəs]verbinkräktatrespass on sb’s property göra intrång på ngns marktrespass on inkräkta på, göra intrång i <trespass on sb’s rights>bibl. synda…as we forgive them that trespass against us bibl. …såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äroöverskridatrespass the bounds of good taste gå över gränsen för vad som är god smak
[ˈtrespəs]substlagöverträdelse; bibl. syndintrång
© NE Nationalencyklopedin AB