Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

forget [fəˈget] (forgot forgotten el. forgetting)verbglömmaforget about sth glömma bort ngt
forget-me-not [fəˈgetmɪnɒt]substblomma förgätmigej
forgot [fəˈgɒt]imperf. av forget
forgotten [fəˈgɒtn]perf. p. av forget
1 case [keɪs]substfall, förhållandea case in point ett typexempelas the case may be alltefter omständigheternain case I forget ifall jag skulle glömmain case of fire i händelse av brandin any case i varje fallin that case i så falljur. rättsfall, måljur.el.friare bevis; skälstate one’s case framlägga sin saksjukdomsfall, fall <3 cases of pneumonia>gram. kasus
whatever [wɒtˈevə]pronomenvad…än <whatever you do, do not forget…>, vad som…än; allt vad <whatever I have is yours>, allt som <do whatever is necessary>whatever his faults, he is honest vilka fel han än må ha är han ärligwhatever you say som du villdo whatever you like gör som (vad) du villno doubt whatever inte något som helst tvivelwhatever can it mean? vad i all världen kan det betyda?
© NE Nationalencyklopedin AB