Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

forest [ˈfɒrɪst]subststor skog
deciduous [dɪˈsɪdjʊəs]adjektivlövfällandedeciduous forest lövskog
innermost [ˈɪnəməʊst]adjektivinnerstin the innermost depths of the forest längst inne i skogen
upon [əˈpɒn]prepositionetc.; se ononce upon a time there was… i sagor det var en gång…the forest stretched for mile upon mile skogen sträckte sig mil efter mil
black [blæk]adjektivsvart, mörkblack box flyg., vard. svart låda, färdskrivareblack coffee kaffe utan gräddeblack eye blått öga efter slagthe Black Forest SchwarzwaldBlack Maria vard. Svarta Maja polisens piketbilthe black market svarta börsenthe Black Sea Svarta havetbeat black and blue slå gul och blå
[blæk]substsvart, svärtasvart person
[blæk]verbsvärtablack sb’s eye ge ngn ett blått öga
© NE Nationalencyklopedin AB