Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

forest [ˈfɒrɪst]substantiv[stor] skog äv. bildl. <a forest of masts in the harbour>; skogstraktforest land skogsmark
Black Forest [ˌblækˈfɒrɪst]substantivthe Black Forest Schwarzwald
energy forest [ˈenədʒɪˌfɒrɪst]substantivenergiskog
rain forest [ˈreɪnˌfɒrɪst]substantivregnskog
forest ranger [ˌfɒrɪstˈreɪndʒə]substantivamer. skogvaktare, parkvakt i nationalpark i USA
Sherwood Forest [ˌʃɜ:wʊdˈfɒrɪst]Sherwoodskogen skogsområde förknippat med berättelserna om Robin Hood
primeval [praɪˈmi:v(ə)l]adjektivurtids-, ursprunglig, ur-, förstaprimeval forest urskog
deciduous [dɪˈsɪdjʊəs]adjektivårligen lövfällande <deciduous trees>deciduous forest lövskogperiodvis avfallande om blad, horn o.d.
inmost [ˈɪnməʊst]adjektivinnerstin the inmost depths of the forest djupast (längst) inne i skogen
dense [dens]adjektivtät <a dense crowd, a dense forest>, tjock, oigenomtränglig; kompaktbildl. dum <he's quite dense>
© NE Nationalencyklopedin AB