Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

forecast [ˈfɔ:kɑ:st] (forecast forecast el. forecasted forecasted)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasförutse, förutsäga
[ˈfɔ:kɑ:st]substprognosweather forecast väderrapport
long-range [ˌlɒŋˈreɪndʒ]adjektivlångdistans- <long-range flight>long-range forecast långtidsprognos
weather [ˈweðə]substväder, väderlekwet weather regnvädermake heavy weather of the simplest task göra mycket väsen av den enklaste uppgiftunder the weather vard. vissen, krassligweather forecast väderrapport, väderprognos
[ˈweðə]verbsjö. rida ut <weather a storm>, klara, överleva <weather a crisis>
© NE Nationalencyklopedin AB