Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

forced landing [ˌfɔ:stˈlændɪŋ]substantivnödlandning
landing [ˈlændɪŋ]substantivtrappavsats, våningsplanlandning; landstigning; landsättning etc.; jfr land, landlanding operation landstigningsföretagemergency landing el. forced landing nödlandninglandningsplats; kaj; landgång <äv.landing place>sport. nedslag
© NE Nationalencyklopedin AB