Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

forbidden [fəˈbɪdn]perf. p. av forbid
forbid [fəˈbɪd] (forbade forbidden el. forbidding)verbförbjuda
strictly [ˈstrɪktlɪ]adverbsträngt <strictly forbidden>; strikti egentlig meningstrictly speaking strängt taget
© NE Nationalencyklopedin AB