Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

footstep [ˈfʊtstep]substantivsteg, fotstegfotspår
step [step]substantivsteg <walk with slow steps>; [ljudet av] steg, fotsteg; [dans]stegkeep step hålla takten, gå i taktkeep step with el. keep in step with hålla jämna steg (gå i takt) medwatch one's step el. mind one's step gå försiktigt, se sig för; bildl. se sig noga för, se uppstep by step el. by steps steg för steg, gradvisin step i taktout of step i otakt, ur takt[en]gång, sätt att gågo with a heavy step gå med tunga stegquick step snabb takt (marsch)se footstepåtgärdtake steps vidta åtgärder (mått och steg), göra något [åt saken] <to för att>what's the next step? vad ska ske (vi göra) nu? a) trappsteg; trappa b) stegpinne c) fotstegpl. steps a) [ytter]trappa b) [trapp]stegea flight of steps en trappasteg, grad, pinnhål <he rose several steps in my opinion>mus. tonsteg <a whole step>, steg
intransitivt verbstiga, kliva <step across a stream>, ; träda; trampa <step on the brake>step this way! var så god, [kom med] den här vägen!step into a car kliva (stiga) in i en bilstep on it vard. ge mera gas, gasa på
intransitivt verb och transitivt verbmed adv. el. prep.:step asidestiga (kliva) åt sidan äv. bildl., gå ur vägenstep downstiga (kliva) nerbildl. träda (dra sig) tillbakagradvis minska, sänka <step down production>step forwardstiga (träda) framstep instiga in (på), gå iningripa, träda emellanstep insidestiga (kliva, gå) instep outvanl. amer. gå utstega upp (ut)step updriva upp, öka <step up production>; intensifiera <step up the campaign>
© NE Nationalencyklopedin AB