Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

football [ˈfʊtbɔ:l]substfotbollfootball el. American football amerikansk fotboll
shirt [ʃɜ:t]substskjorta; sport. tröja <football shirt>
team [ti:m]substlag <football team>; team, gäng, trupp
[ti:m]verbteam up vard. slå sig ihop, arbeta i team
clamp [klæmp]substkrampa, klämmaskruvtving
[klæmp]verbvard.clamp down on klämma åt <clamp down on football hooligans>
soccer [ˈsɒkə]subst (vard.kortform för Association football); vanlig fotboll i motsats till rugby el. amerikansk fotboll
gatecrash [ˈgeɪtkræʃ]verbvard.gatecrash into el. gatecrash komma objuden till <gatecrash a party>; smita in på <gatecrash a football match>gatecrash on sb våldgästa ngn
association [əˌsəʊsɪˈeɪʃən]substförening, sammanslutningförbundAssociation football vanlig fotboll i motsats till rugbyin association with i samband medassociation
field [fi:ld]substfält; åkerområde <in the field of politics>, fält, fackfys. fältmagnetic field magnetfältmil. slagfältsport. plan <football field> (koll.) fält deltagare i t.ex. tävling, jaktfield events tävlingar i hopp och kast
2 poolpu:lsubstreserv, förrådtyping pool skrivcentralthe football pools ungefär tipstjänstpools coupon tipskupongdo the pools tippawin on the pools vinna på tipsetpool el. slags biljard
pu:lverbslå samman, slå ihop <pool one’s resources>
sure [ʃʊə, ʃɔ:]adjektivsäkerbe sure of oneself vara självsäkerhe is sure to succeed han kommer säkert att lyckasbe sure to come el. be sure you come se till att du kommerto be sure naturligtvisI don’t know, I’m sure det vet jag faktiskt intemake sure förvissa sig, försäkra sig <of om; that om att>, se till, kontrollerato make sure för säkerhets skullknow for sure veta säkert
[ʃʊə, ʃɔ:]adverbsure enough alldeles säkert, mycket riktigt <sure enough, there he was>as sure as så säkert somspec. amer., vard. verkligen, minsann <he sure can play football>sure! visst!
© NE Nationalencyklopedin AB