Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fog [fɒg]substdimmafog light el. fog lamp dimljus
swathe [sweɪð]verblinda om, svepa in, hölja <swathed in fog>
patchy [ˈpætʃɪ]adjektivvard. ojämnpatchy fog dimma här och var
shroudʃraʊdsubstsvepninghölje, slöja <a shroud of mystery>
ʃraʊdverbsvepa likhölja, dölja <shrouded in fog>shrouded in mystery höljd i dunkel
lift [lɪft]verblyfta, lyfta på; höja sighäva <lift a blockade>, upphävalätta <the fog lifted>, lyfta, skingras
[lɪft]substlyft, lyftandegive sb a lift ge ngn lift, ge ngn skjutshiss; skidlift
seam [si:m]substsömbe bursting at the seams spricka (gå upp) i sömmarna, vara sprängfullsplit at the seam spricka (gå upp) i sömmenfog, skarv
[si:m]verbförse med en sömseamed fårada face seamed with care ett ansikte fårat av bekymmer
joint [dʒɔɪnt]substsammanfogning; tekn. fog, skarvled <finger joints>out of joint a) ur led b) i olagkok. stekjoint of lamb lammstekvard. sylta, krogkyffesl. joint haschcigarett
[dʒɔɪnt]adjektivförenad, förbundenjoint account gemensamt konto
[dʒɔɪnt]verbfoga ihop, foga samman, förbinda
thick [θɪk]adjektivtjock <a thick book>I’ll give you a thick ear if you do that jag ska ge dig på moppe om du gör dettjock <thick hair, thick fog>that’s a bit thick det är lite väl magstarkt, nu går det för långt
[θɪk]substin the thick of the crowd mitt i trängselnin the thick of the fight mitt i stridenstick to sb through thick and thin följa ngn i vått och torrt
join [dʒɔɪn]verbförena, förbinda; knyta samman, foga samman, sätta ihop <join the pieces>join together el. join up foga samman, sätta ihop; förenaförena sig med; följa med; gå in i (vid) <join a society>, ansluta sig till <join a party>join the army gå in i arménwon’t you join us? vill du inte göra oss sällskap?gränsa tillförenas, förena sig <in i; with med>join in preposition delta i, blanda sig i <join in the conversation>, stämma in i <join in a song>join up vard. ta värvning
[dʒɔɪn]substskarv, fog, hopfogning
1 hold [həʊld] (held held)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla, hålla fast2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla i sig, stå sig <will the fine weather hold?>hold the line, please tele. var god och väntahold one’s ground stå på sig, hålla stånd3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla <the rope held>; tålahe can hold his liquor han tål en hel del sprithold water hålla, vara hållbar <the theory doesn’t hold water>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasinnehålla, rymma, ha plats för5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasinneha <hold a high position>, inta6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbehålla, hålla kvar; hålla fången, fängsla7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasanordna; hålla <hold a meeting>8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasanse; ha, hysahold an opinion ha en uppfattninghold sth against sb lägga ngn ngt till last
[həʊld] (held held)
verb (med adv. o. prep.)hold backhålla tillbaka, hejdahålla inne med <hold back information>hold onhålla fast, hålla sig fast, hålla på plats, hålla i sig <to i, vid> <hold on to the rope>hold on! vänta ett tag!hold outhålla ut (fram), räcka framhålla ut, hålla ståndräcka <will the food hold out?>hold togetherhålla ihop, hålla sammanhold uphålla (räcka, sträcka) upphold up to ridicule göra till ett åtlöjehålla uppe, stödjauppehålla, försena <be held up by fog>, hejda, stanna <hold up the traffic>
[həʊld]substtag, grepp, fästecatch hold of el. lay hold of ta tag i, gripa tag ihave a hold on ha en hållhake påvid brottning grepp; vid boxning fasthållningno holds barred alla grepp är tillåtnakeep sth on hold lägga ngt på is
© NE Nationalencyklopedin AB