Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 fly [flaɪ]substflugahe wouldn’t hurt a fly han gör inte en fluga förnära fly in the ointment smolk i bägaren
1 fly [flaɪ] (flew flown)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasflyga; flyga över <fly the Atlantic>fly high sikta högt2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasila, flygafly into a rage bli rasandesend sb flying slå omkull ngn3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfladdra, vaja <the flags were flying>
[flaɪ]substflypl. flies gylf
crane fly [ˈkreɪnflaɪ]substharkrank
fly agaric [ˌflaɪˈægərɪk]subströd flugsvamp
flew [flu:]imperf. av fly
flee [fli:] (fled fled)verbfly, ta till flyktenfly från, fly ur
flown [fləʊn]perf. p. av fly
tangentˈtændʒəntsubstgeom. tangentfly off at a tangent plötsligt avvika från ämnet
tantrum [ˈtæntrəm]substraserianfallfly into a tantrum få ett raserianfall
passion [ˈpæʃən]substpassion, lidelse, kärlekfly into a passion el. get into a passion bli ursinnig
© NE Nationalencyklopedin AB