Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

flung [flʌŋ]imperf. o. perf. p. av fling
far-flung [ˌfɑ:ˈflʌŋ, attr. ˈ--]adjektivvittomfattande, vidsträckt; fjärran <far-flung lands>cities as far-flung as ⁅Sidney⁆ städer så långt borta (avlägsna) som…
fling [flɪŋ] (flung flung)transitivt verbkasta, slunga, slänga <fling a stone at a bird, fling one's head back>; slå <fling one's arms about sb>, slänga ut i förbifarten <he flung a greeting in passing>; utslunga; kasta (sätta) in <fling all one's resources into…>; brottn. kasta; slå omkull; om häst kasta avfling open slå (slänga, rycka) upp <fling a door open>she flung him a scornful look hon gav honom en föraktfull blickbe flung into prison kastas i fängelse
(flung flung)intransitivt verbrusa, störta <away, off bort, i väg; out ut> <fling off without saying goodbye>
(flung flung)transitivt verbsubstantivkort sexuellt förhållandehave a (one's) fling slå runt, festa ommed adv.:fling aboutslänga omkring <fling things about>fling one's arms about slå ut (fäkta) med armarnafling awayslänga (kasta) bort (ifrån sig) <fling sth away>fling offom kläder kasta (slänga) avom häst kasta av <fling a rider off>jakt. bildl. skaka av sig <fling off one's pursuers>, leda på villospår, göra sig kvitt, skaka framkläcka ur sigfling onslänga på sig <fling one's clothes on>fling toslänga igen <fling a door to>
© NE Nationalencyklopedin AB