Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

flung [flʌŋ]imperf. o. perf. p. av fling
fling [flɪŋ] (flung flung)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknaskasta, slunga, slänga <fling a stone>fling open slå upp, slänga upp
[flɪŋ]substkasthave a fling slå runt, festa om
© NE Nationalencyklopedin AB