Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

floor polish [ˈflɔ:ˌpɒlɪʃ]substantivgolvpolish, bonvax
1 spit [spɪt] (spat spat)intransitivt verbspotta <spit on the floor>spotta och fräsa <the engine was spitting>, [stänka och] fräsa i stekpannanvard. stänka, småregna
(spat spat)transitivt verbspotta utsprättaspit fire spruta eldwithin spitting distance of vard. ett stenkast ifrån
(spat spat)intransitivt verb och transitivt verbsubstantivspottningspottspit curl slickad lock, tjusarlockspit and polish vard. puts, putsning, poleringhe's the spit of his dad el. he's the dead spit of his dad han är sin pappa upp i dagenmed prep. el. adv.:spit atspotta påspit outspotta utspit it out! [kläm] fram med det!, ut med språket!spit upamer., vard.itr. kräkastr. kräkas upp
© NE Nationalencyklopedin AB