Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 fleet [fli:t]substantivflotta; flottstyrkaAdmiral of the Fleet storamiralthe Fleet Air Arm brittiska marinflygetfleet of cars a) bilpark, vagnpark b) lång rad av bilar
2 fleet [fli:t]adjektivlitt.hastig, snabbfleet of foot snabbfotadflyktig
fleet admiral [ˌfli:tˈædm(ə)r(ə)l]substantivamer. storamiral
Fleet Street [ˈfli:tstri:t]gata i Londonsubstantivbildl. pressen, tidningsvärlden i London
captain [ˈkæptɪn]substantiv a) kapten inom armén (amer. äv. inom flyget) b) inom flottan kommendörCaptain of the Fleet flaggadjutant, flaggkapten a) [sjö]kapten, befälhavare b) [flyg]kaptenanförare, ledare, chef; sport. [lag]kaptencaptain of industry industriledareamer. a) poliskommissarie b) [brand]kapten
transitivt verbleda, anföra
manoeuvre [məˈnu:və]substantivmanöver äv. bildl.pl. manoeuvres mil. äv. manöver
intransitivt verbmanövrera, manipulera <manoeuvre for a new post>hålla manöver <the fleet is manoeuvring off the east coast>
transitivt verbmanövrera [med]; leda, föra, styramanoeuvre sb into ⁅a good job⁆ lotsa in ngn på…
© NE Nationalencyklopedin AB