Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fleet [fli:t]substsjö. flotta, eskader, flottilj
merchant [ˈmɜ:tʃənt]substköpman, grosshandlare
[ˈmɜ:tʃənt]adjektivhandels-merchant fleet el. merchant navy handelsflottamerchant ship el. merchant vessel handelsfartyg
© NE Nationalencyklopedin AB