Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 flat [flæt]adjektivplan, platt <flat roof>flat plates flata tallrikarflat race slätloppa flat refusal ett blankt neja flat tyre el. amer. a flat tire en punkteringflat rate enhetstaxafadd, duven, avslagen <flat beer>the battery is flat batteriet är urladdat (slut)musik. sänkt en halv ton; med b-förteckenthe piano is flat pianot är ostämtA flat, etc., se resp. bokstav
[flæt]adverbexakt, blankt <in ten seconds flat>; rent ut <he told me flat that…>flat out för fullt, i full fartplant, plattfall flat a) falla raklång b) falla platt till marken, misslyckassing flat sjunga falskt
[flæt]substflata av hand, svärd m.m.musik. b-förtecken, bpunktering <I had a flat>
1 flat [flæt]substlägenhet, våningblock of flats hyreshus
dinner plate [ˈdɪnəpleɪt]substflat tallrik
D och d [di:]substD, dmusik.D dD flat dessD sharp diss
A och a []substA, amusik.A aA flat assA sharp aiss
G och g [dʒi:]substG gmusik. G, gG flat gessG sharp giss
F och f [ef]substF, fmusik.F fF flat fessF sharp fiss
B och b [bi:]substB, bmusik.B hB flat bB sharp hiss
1 E och e [i:]substE, emusik.E eE flat essE sharp eiss
shallow [ˈʃæləʊ]adjektivgrund <shallow water>; flat <a shallow dish>ytlig <a shallow person, a shallow argument>
© NE Nationalencyklopedin AB