Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

4 flag [flæg]substantivse flagstone
3 flag [flæg]substantivbot. [gul] svärdslilja
1 flag [flæg]substantivflagga; fanakeep the flag flying hålla fanan högtstrike the (one's) flag stryka flagg äv. bildl.with all [the] flags flying bildl. med flaggan i topp
transitivt verbhissa flagg på, pryda med flaggor, flaggprydasignalera med flaggor [till]flag down stoppa genom att vinka med en flagga (med handen), hejda <flag a taxi>
2 flag [flæg]intransitivt verbom segel, vingar o.d. hänga slappt ner, hänga och slå, slokaom växter vissna, hängaslappna, sjunka <their morale flagged>, [börja] mattas [av] <his enthusiasm flagged>, bli matt, [börja] sacka efter, börja gå trögt <the conversation flagged>his strength was flagging hans krafter började sina (ta slut)
national flag [ˌnæʃənlˈflæg]substantivnationalflagga
flag-waver [ˈflægˌweɪvə]substantivvard.flåspatriotflaggviftare
corner flag [ˈkɔ:nəflæg]substantivsport. hörnflagga
flag-waving [ˈflægˌweɪvɪŋ]substantivvard.flåspatriotismflaggviftande
white flag [ˌwaɪtˈflæg]substantivvit flagga, parlamentärflagg[a]
Flag Day [ˈflægdeɪ]substantivamerikanska flaggans dag 14 juni
© NE Nationalencyklopedin AB