Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fixed [fɪkst]adjektivfix; fästad, fastfastställd, bestämd <fixed price>
dish [dɪʃ]substfat, karott; flat skål; assiett <butter dish>dirty dishes odiskad diskwash the dishes el. do the dishes diskamaträttsatellite dish el. dish parabolantennfixed dish fast parabolantenn
[dɪʃ]verbdish up lägga upp <dish up the food>, sätta fram, serveradish out dela ut
fix [fɪks]verbfästa, montera, sätta fast <to vid, i, >fix a shelf to a wall sätta upp en hylla på en väggfästa, riktafixone’s eyes on rikta blicken motfastställa, bestämma, fastslåfix on bestämma sig för, fastna förfix el. fix up arrangera, placera, ställafix sb up with sth ordna (fixa) ngt åt ngnvard. fixa, greja, göra klar; sätta ihop, laga <fix a broken lock>, laga till <fix lunch>vard. fixa, göra uppthe match was fixed matchen var uppgjord
[fɪks]substknipa <in an awful fix>
© NE Nationalencyklopedin AB