Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

five [faɪv]räkneord och substfem; femma
high-five [ˌhaɪˈfaɪv]substvard.slap high-fives göra en segergest genom att två personer el. spelare slår ihop sina uppsträckta händer
five-year-old [ˈfaɪvjərəʊld]adjektivfemårig
[ˈfaɪvjərəʊld]substfemåring
dollar [ˈdɒlə]substdollar <five dollars>
hence [hens]adverbhärav <hence it follows that…>följaktligen, därförhärefterfive years hence om fem år
sterling [ˈstɜ:lɪŋ]subststerling eng. myntvärde, myntenhet <five pounds sterling>
[ˈstɜ:lɪŋ]adjektivsterling- <sterling silver>äkta, gedigen <sterling qualities>
volume [ˈvɒlju:m]substvolym, band, del <in five volumes>speak volumes tala sitt tydliga språkvolym, kubikinnehåll; omfångvolym, ljudstyrka
2 tolltəʊlverbringa i, klämta islå klockslag <Big Ben tolled five>, ringa med långsamma slag; klämta
half [hɑ:f] (pl. halves hɑ:vz)subst1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashalva, hälftdo sth by halves göra ngt halvdantcut in half skära itu2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassport. halvlek
[hɑ:f]adjektivhalv <half my time>half an hour en halvtimme
[hɑ:f]adverbhalvt, till hälften, halv- <half cooked>at half past five el. vard. at half five klockan halv sex
interest [ˈɪntrəst]substintresse <in för>take an interest in intressera sig föregen fördelit is to his interest to det ligger i hans intresse attintresse <American interests in Asia>ränta, räntorfive per cent interest fem procents ränta
[ˈɪntrəst]verbintressera <in för>be interested in vara intresserad av
© NE Nationalencyklopedin AB