Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fish and chips [ˌfɪʃən(d)ˈtʃɪps]substantivfriterad fisk och pommes frites ofta för omedelbar förtäring
1 chip [tʃɪp]substantivtunn skiva frukt, potatis o.d.pl. chips a) pommes frites <fish and chips> b) amer. [potatis]chipsdata. chips, halvledarbrickaflisa, spån; skärva; bit, styckepl. chips äv. avfall, spånor, träflishe is a chip off the old block vard. han är sin far upp i dagen, han brås på släktendry as a chip torr som fnöske, snustorrshe has a chip on her shoulder vard. hon har komplex <about sth för ngt>hack i t.ex. porslinsytavard. spelmarkcash in one's chips lämna in, kola av he's had his chips det är slut (ute) med honom; han har missat chansenwhen the chips are down när det kommer till kritanthe chips are down for him nu är det klippt för honomblue chip, se blue chip
transitivt verbspänta, tälja, flisa, spåna, strimla, hugga [sönder]slå sönder (en flisa ur, ett hack i); slå (hugga, bryta) av (ur) en bit (flisa, skärva) <from, off , ur>; skava av (sönder)vard. reta, retas (driva) med
intransitivt verbgå [sönder] i flisor (små stycken); om porslin o.d. [lätt] bli kantstöttchip away at sth nagga ngt i kantenchip invard. a) sticka emellan med en anmärkning o.d., göra ett inpass (inlägg) b) satsa i spel c) ge ett bidrag till en fond o.d.
© NE Nationalencyklopedin AB