Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fire irons [ˈfaɪərˌaɪənz]substantiv i pluralbrasredskap
iron [ˈaɪən]substantivjärn äv. bildl.corrugated iron korrugerad plåthave [too] many irons in the fire ha [för] många järn i eldena will of iron el. an iron will en järnviljarule with a rod of iron styra med järnhandstrike while the iron is hot smida medan järnet är varmtstrykjärn <steam iron>, pressjärnbrännjärngolf. järn[klubba]med. järn[preparat]pl. irons järn, bojor <put a man in irons>
adjektivjärn- <an iron mine, an iron plate>; järngrå, stålgråiron constitution järnhälsa, järnfysikiron tonic järnmedicinjärnhård, oböjlig, sträng, obarmhärtig; järn- <an iron grip>
transitivt verbstryka <iron a shirt>, pressaslå i järn (bojor), fjättrajärnbeslå
intransitivt verbgå att strykaclothes iron more easily ⁅when they are damp⁆ äv. kläder är mera lättstrukna…[stå och] stryka
transitivt verbmed adv.:iron outbildl. utjämna <iron out difficulties>, bringa (få) ur världen <iron out misunderstandings, iron out a disagreement>släta (pressa) ut <iron out wrinkles>
© NE Nationalencyklopedin AB