Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fine-comb [ˌfaɪnˈkəʊm]transitivt verbfinkamma
fine-tooth comb [ˌfaɪntu:θˈkəʊm]substantivgo over (through) with a fine-tooth comb finkamma; fingranska, lusläsa
fine-toothed [ˈfaɪntu:θt]adjektivgo over (through) with a fine-toothed comb finkamma; fingranska, lusläsa
© NE Nationalencyklopedin AB