Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

film director [ˈfɪlmdɪˌrektə]substantivfilmregissör
art director [ˈɑ:tdɪˌrektə]substantivteat. el. film. chefsscenografart director inom reklam
director [dɪˈrektə, dəˈr-, daɪˈr-]substantivdirektör; chef; ledare; styresmanproject director projektledarefilm. el. teat. regissörmus. dirigenthandledare; [andlig] rådgivaredirector of public prosecutions, jur.se prosecution, arektor för vissa fackskolor el. institutstyrelsemedlemboard of directors [bolags]styrelse
© NE Nationalencyklopedin AB