Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

director [daɪˈrektə]substdirektör, chefdirector of studies studierektorboard of directors bolagsstyrelsefilm. el. teat. regissör
film [fɪlm]substhinna, tunt skikt, film <a film of oil>film, filmrullefilm director filmregissörfilm producer filmproducentfilm star filmstjärna
[fɪlm]verbfilma
© NE Nationalencyklopedin AB