Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 file [faɪl]substantivfil verktygtransitivt verbfila, glätta
3 file [faɪl]substantivrad av personer el. saker efter varandra, led; mil. rote, [enledig] kolonnin file a) i följd, i rad b) mil. i rotar, på två ledin single file el. in Indian file i gåsmarsch, på ett led
intransitivt verbgå (komma, marschera) i en lång rad (en efter en)
1 file [faɪl]substantivsamlingspärm, pärm, mapp, arkiv; brevpärm; kartotekdata. fil, register[dokument]samling, register, kortsystem; dossier, akt; [tidnings]lägg, årgångkeep a file on el. hold a file on ha ett register överon our files i vårt registerpappersspjut slags hållare för räkningar, brev o.d.
transitivt verbsätta in [i pärm] <please file [away] these letters>, arkivera, ordna in i en samling, sätta upp [på hållare]; [in]registrera, lägga till handlingarnajur. o.d. lämna in, inge skrivelsefile for divorce (bankruptcy) lämna in skilsmässoansökan (konkursansökan)
nail file [ˈneɪlfaɪl]substantivnagelfil
file cabinet [ˈfaɪlˌkæbɪnət]substantivamer. dokumentskåp
file name [ˈfaɪlneɪm]substantivdata. filnamn
file sharing [ˈfaɪlˌʃeərɪŋ]substantivdata. fildelning
single file [ˌsɪŋglˈfaɪl]substantivin single file i gåsmarsch, på ett led
Indian file [ˌɪndɪənˈfaɪl]substantivin Indian file i gåsmarsch, på ett led
circular file [ˌsɜ:kjʊləˈfaɪl]substantivskämts.the circular file runda arkivet papperskorgen
© NE Nationalencyklopedin AB