Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 file [faɪl]substfil verktyg
[faɪl]verbfila
2 file [faɪl]substsamlingspärm, pärm, mappdokumentsamling, kortsystemon our files i vårt registerdata. filfile sharing fildelning
[faɪl]verbarkivera, registrera
3 file [faɪl]substrad av personer el. saker efter varandra, led
[faɪl]verbgå i en lång rad
nail file [ˈneɪlfaɪl]substnagelfil
backup [ˈbækʌp]adjektivbackup copy el. backup file data. säkerhetskopia, backupbackup light amer. backljus
[ˈbækʌp]subststöd, förstärkningdata. säkerhetskopia, backupersättare, reserv
single [ˈsɪŋgl]adjektivenda <not a single man>enkel, odeladsingle bed enkelsängin single file på ett ledsingle room enkelrumsingle ticket enkelbiljettogift <a single man, a single woman>single currency gemensam valuta
[ˈsɪŋgl]substsport.singles singel, singelmatchmen’s singles herrsingelenkelcd-skiva singel
[ˈsɪŋgl]verbsingle out välja ut, peka ut, skilja ut
1 rank [ræŋk]substrad, räckamil. ledthe ranks el. the rank and file a) mil. de meniga, manskapet b) gemene man, de djupa ledenclose ranks sluta leden, hålla ihoprise from the ranks arbeta sig upprang; mil. grad <military ranks>
[ræŋk]verbställa upp i ledplacera, inordna <among, with bland, jämte>; klassificera, ha rang <as, with som, av>; räknas <among, with bland>rank above ha högre rang änsport. ranka; rankas
suit [su:t, sju:t]substdräkt <spacesuit>man’s suit el. suit kostymwoman’s suit dräkta suit of armour en rustninga suit of clothes en hel kostymdress suit högtidsdräkt, fracktwo-piece suit a) kostym kavaj o. byxor b) tvådelad dräktkortsp. färgfollow suit a) kortsp. bekänna färg b) följa exemplet, göra likadanträttegång, målfile a suit against sb börja process mot ngn
[su:t, sju:t]verbpassa, vara lämplig förwill tomorrow suit you? passar det i morgon?you can’t suit everybody man kan inte vara alla till lagssuit yourself! som du vill!klä <white suits her>anpassa <to efter>
© NE Nationalencyklopedin AB