Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fight [faɪt] (fought fought)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslåss, kämpa, boxas2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbekämpa, slåss med3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgräla, bråka
[faɪt]substslagsmål, kamp, strid; boxningsmatchput up a good fight kämpa tappert
fought [fɔ:t]imperf. o. perf. p. av fight
shy [ʃaɪ]adjektivskygg, blyg <of för>fight shy of dra sig för, gå ur vägen för <fight shy of sb>
doubtfulˈdaʊtfʊladjektivtvivelaktig <a doubtful case>, oviss <a doubtful fight>; om person tveksam
man-to-man [ˌmæntəˈmæn]adjektivman mot man <a man-to-man fight>man-to-man marking sport. punktmarkering
odds [ɒdz]substutsikter, odds, chanserthe odds are against him han har alla odds emot sigthe odds are in his favour han har goda utsikterfight against heavy odds kämpa mot övermaktenspel. oddslong odds a) höga odds b) små chansershort odds låga oddsat odds oense, osamsodds and ends småsaker
tooth [tu:θ] (pl. teeth)substtandfalse tooth löstandcut one’s teeth få tänderget one’s teeth into sätta tänderna iescape by the skin of one’s teeth klara sig undan med knapp nödfight tooth and nail kämpa med näbbar och klorhave a tooth out el. amer. have a tooth pulled dra ut en tandit sets my teeth on edge det får mig att rysahave a sweet tooth vara en gottgris
thick [θɪk]adjektivtjock <a thick book>I’ll give you a thick ear if you do that jag ska ge dig på moppe om du gör dettjock <thick hair, thick fog>that’s a bit thick det är lite väl magstarkt, nu går det för långt
[θɪk]substin the thick of the crowd mitt i trängselnin the thick of the fight mitt i stridenstick to sb through thick and thin följa ngn i vått och torrt
finish [ˈfɪnɪʃ]verbsluta, avsluta, bli färdig medfinish eating äta färdigtfinish off vard. ta kål påwe finished up at a pub till slut hamnade vi på en pubbli färdig, bli klarhave you finished? är du klar?sport. slutashe finished third hon slutade som trea
[ˈfɪnɪʃ]substslut, avslutningbring to a finish avslutaa fight to the finish en kamp på liv och dödsport. finish, upploppfinish, polering
hard [hɑ:d]adjektivhård, fasthard cash reda pengar, kontanterhård, häftig <a hard fight>hard labour jur. straffarbetesvår <a hard question>be hard of hearing höra dåligtbe hard up vard. ha ont om pengarom person hård, känslolös; sträng; om klimat sträng, hård, svårhard lines el. hard luck vard. oturbe hard on sb vara hård (sträng) mot ngntunghard drugs tung narkotikahard liquor sprit, starksprit
[hɑ:d]adverbhårt, häftigt, kraftigt <it’s raining hard>flitigt <work hard>be hard done by vara illa behandlad
© NE Nationalencyklopedin AB