Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fictive [ˈfɪktɪv]adjektivuppdiktad, låtsad <fictive sympathy>, fiktiv, falsk, fingerad, antagen <a fictive name>
© NE Nationalencyklopedin AB