Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fever [ˈfi:və]substfeber; febersjukdomat fever pitch på kokpunktenhave a fever ha feber
hay fever [ˈheɪˌfi:və]substmed. hösnuva
typhoid [ˈtaɪfɔɪd]adjektiv och substtyphoid fever el. typhoid tyfus
yellow [ˈjeləʊ]adjektivgulyellow fever gula febernvard. feg
[ˈjeləʊ]substgultäggula
scarlet [ˈskɑ:lət]substscharlakansrött
[ˈskɑ:lət]adjektivscharlakansrödscarlet fever scharlakansfeberscarlet runner bean el. scarlet runner bot. rosenböna
sufferer [ˈsʌfərə]substlidande personhay-fever sufferers de som lider av hösnuvahe will be the sufferer det blir han som blir lidande
© NE Nationalencyklopedin AB