Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 felt [felt]substfilt tygfelt pen tuschpenna
1 felt [felt]imperf. o. perf. p. av feel
felt-tip [ˈfelttɪp]substfelt-tip el. felt-tip pen filtpenna
disappoint [ˌdɪsəˈpɔɪnt]verbgöra besviken <with >I felt disappointed jag kände mig besviken
presence [ˈprezns]substnärvaro; närhetpresence of mind sinnesnärvaroshe made her presence felt hon uppmärksammades av allain the presence of danger i farans stund
feel [fi:l] (felt felt)verbkänna <feel pain>, märka; ha en känsla av; känna påsonderafeel one’s way treva sig framtycka, anse; insekänna, känna sig, <how do you feel?>how do you feel about that? vad tycker du om det?feel for känna förfeel sorry for tycka synd omfeel cold frysafeel like ha lust med, vara sugen på <do you feel like a walk?>kännas <your hands feel cold>
lost [lɒst]skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ipa-group saknasimperf. av lose
[lɒst]adjektiv och perfekt particip (av lose)förlorad, borttappadget lost komma bort, försvinnalost property office hittegodsexpeditionvilsekommen <a lost child>; bortkommen, vilsen <I felt lost>; hjälplös <I’m lost without my glasses>förtappad, fördömd <a lost soul>försummad <lost opportunities>be lost on vara bortkastad på <the joke was lost on her>
twitch [twɪtʃ]verbrycka tillhis face twitches han har ryckningar i ansiktettwitch one’s ears klippa med öronentwitch one’s mouth ha ryckningar kring munnenrycka, dra
[twɪtʃ]substkrampryckning, muskelsammandragninghave a nervous twitch ha nervösa ryckningarryck <I felt a twitch at my sleeve>
want [wɒnt]substbrist, avsaknadwant of brist påit wasn’t for want of trying that he failed det var inte så att han inte försökte, men han misslyckades ändåspec. pl. wants behov; önskningarsupply a long felt want el. meet a long-felt want fylla ett länge känt behovnöd <freedom from want>be in want lida nöd
[wɒnt]verbvilja <we can stay at home if you want>; vilja ha <do you want some bread?>, önska sig <what do you want for Christmas?>I don’t want it said that… jag vill inte att man ska säga att…how much do you want for…? hur mycket begär du för…?what do you want from me? vad begär du av mig?, vad vill du mig?cook wanted kock sökesbehövait wants doing det behöver görasit wants some doing det är ingen lätt sakit wants doing with great care det måste (bör) göras med stor omsorgyou want to be more careful du måste (borde) vara försiktigaresakna, inte ha <he wants the will to do it>vilja tala med <tell Bob I want him>you are wanted on the phone det är telefon till digwanted by the police efterlyst av polisenspec. amer.want in vilja komma (gå) inwant out a) vilja komma (gå) ut b) vard. inte vilja vara med längre
© NE Nationalencyklopedin AB