Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

5 fell [fel]adjektivin one fell swoop el. at one fell swoop i ett slag (svep), på en gång
3 fell [fel]imperf. av fall
4 fell [fel]substantivfäll, skinn spec. med håret på
1 fell [fel]transitivt verbfälla <he felled the deer with a single shot>, slå till marken, avverka, hugga ner <fell a tree>
2 fell [fel]substantivbar höglandsås, höglandshed, berg mest i ortnamn
clear-fell [ˈklɪəfel]transitivt verbskog. kalhugga
almost [ˈɔ:lməʊst, ˈɒl-]adverbnästan, nära noghe almost fell han var nära (höll på) att falla
stony [ˈstəʊnɪ]adjektivstenig <stony road>stenhård, stel <stony stare>, iskall, isande <stony silence>; känslolöshis joke fell on stony ground hans skämt föll inte i god jord
thud [θʌd]substantivduns <it fell with a thud>, dovt ljud (slag)
intransitivt verbdunsa [ner]; dunkathe bullet thudded into the wall kulan träffade väggen med en duns (ett dovt ljud)
swoop [swu:p]intransitivt verbslå ned <äv. swoop down>, överfalla <the soldiers swooped down on the bandits>
substantivrovfågels nedslag; spec. mil. [plötsligt] angrepp (anfall), överfall, blixtanfall, raidat (in) one fell swoop i ett slag (svep), på en gång
© NE Nationalencyklopedin AB