Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fault [fɔ:lt]substfel; brist, skavankfind fault with klandra, kritiseraskuld, fel <it is his fault>through no fault of his utan egen förskyllanbe at fault vara skyldigi tennis felserve
overlook [ˌəʊvəˈlʊk]verbse ut övera house overlooking the sea ett hus med utsikt över havetmy window overlooks the park mitt fönster vetter mot parkenförbise, inte märkaöverse med <overlook a fault>
ready [ˈredɪ]adjektivfärdig, klar, redo, beredd <for , för, till>; villig <ready to forgive>ready money reda pengarget ready el. get oneself ready göra sig i ordning, göra sig klar; bereda sig <for , för>get ready, get set, go! el. ready, steady, go! på era platser (klara), färdiga, gå!snar, benägen <don’t be so ready to find fault>
2 lie [laɪ] (lay lain)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasligga2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasligga begravenhere lies här vilar
[laɪ] (lay lain)
verb (med adv. o. prep.)lie aboutligga och skräpa, ligga frammelie backluta sig tillbakalie downlägga sig och vila, lägga sig nertake an insult lying down finna sig i en förolämpninglie inligga i, bestå ieverything that lies in my power allt som står i min maktligga kvar i sängenlie withligga hos <the fault lies with the Government>
[laɪ]substläge, belägenhetknow the lie of the land veta hur läget är
© NE Nationalencyklopedin AB