Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fatty [ˈfætɪ]adjektivfetthaltig, fet <fatty bacon>; fett- <fatty content>oljig[sjukligt] fet
substantivvard. tjockis, fetknopp
fatty acid [ˌfætɪˈæsɪd]substantivkem. fettsyra
fatty tissue [ˌfætɪˈtɪʃu:]substantivanat. fettvävnad
saturated [ˌsætʃəˈreɪtɪd]adjektivgenomdränkt, genomblötsaturated with bildl. fylld (full, genomsyrad) av <saturated with learning>; inpyrd medbe saturated with sunshine bada (dränkas) i solkem., bildl. etc. mättad <saturated fat, saturated fatty acid, a saturated solution>the market is saturated marknaden är mättad
heart [hɑ:t]substantivanat. hjärtaa heart condition hjärtbesvärthe heart region hjärttraktenheart trouble hjärtbesvärfatty heart fetthjärtahjärta <he lost his heart to her>; sinne <a man after my own heart>; själ; modchange of heart sinnesförändringheart and soul adv. med liv och lust (själ) <throw oneself heart and soul into sth>, med hela sin själher heart went out to him hennes tankar gick till honom; hon kände starkt med honombreak sb's heart krossa ngns hjärtait breaks my heart to see… det skär mig i hjärtat att se…cross my heart [and hope to die]! på hedersord!, jag svär!have a heart! var lite bussig nu [va]!he didn't have his heart in it han saknade lusten (den rätta glöden)he had his heart in his mouth han hade hjärtat i halsgropenhave one's heart in the right place ha hjärtat på rätta ställethave one's heart in one's work arbeta med liv och lust, känna arbetsglädjelose heart tappa modet, bli modfälldput one's heart [and soul] into one's work lägga ned hela sin själ i arbetetset one's heart at rest slå sig till ro; bli lugnset one's heart on sth sätta sig i sinnet att få (uppnå) ngttake heart fatta (repa) modwear one's heart on one's sleeve öppet visa sina känslorat heart i själ och hjärta, i grund och bottenlight at heart lätt till sinnes (om hjärtat)sick at heart beklämd, betryckt, nedstämdwe have it very much at heart det ligger oss mycket varmt om hjärtatat the bottom of one's heart innerst inneby heart utantill, ur minnetfrom [the bottom of] one's heart av allt hjärta, innerligtin my heart of hearts i djupet av mitt hjärta, innerst inneit is a matter very near to his heart det är en hjärtesak för honomheart to heart förtroligt, öppettake sth to heart a) lägga ngt på hjärtat, allvarligt begrunda ngt b) ta illa vid sig av ngt, ta ngt hårt c) låta ngt gå sig djupt till sinnesto one's heart's content av hjärtans lust; så mycket man villwith all one's heart av hela sitt hjärtahjärta <in the heart of the city>, centrum, medelpunktthe heart of the matter kärnpunkten, pudelns kärnakortsp. hjärterkortpl. hearts hjärtera heart äv. en hjärterthe ten of hearts hjärtertian
© NE Nationalencyklopedin AB