Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fat [fæt]adjektivtjock, feta fat chance! det är ingen risk!
[fæt]substfettcooking fat matfettthe fat is in the fire vard. det osar hett, nu är det kokta fläsket stekt
fat-free [ˈfætfri:]adjektivfettfri <fat-free yoghurt>
cask [kɑ:sk]substfat, tunna
basin [ˈbeɪsn]substfat, handfat, skål
barrel [ˈbærəl]substfat, tunnagevärspipa, eldrör
vat [væt]subststort fat <a wine vat>; kar
spoonfeed [ˈspu:nfi:d] (spoonfed spoonfed)verbmata med skedservera allt på fat, mata som småbarn <spoonfeed the students>
plate [pleɪt]substtallrik, fatsmall plate assietthave too much on one’s plate vard. ha fullt uppkollekttallrik i kyrkanplatta, plåt <steel plates>plate el. name plate namnskyltlamell <clutch plate>; skylt
[pleɪt]verbplätera, försilvra, förgylla
dish [dɪʃ]substfat, karott; flat skål; assiett <butter dish>dirty dishes odiskad diskwash the dishes el. do the dishes diskamaträttsatellite dish el. dish parabolantennfixed dish fast parabolantenn
[dɪʃ]verbdish up lägga upp <dish up the food>, sätta fram, serveradish out dela ut
lot [lɒt]substvard. massa, mängda lot mycket <he is a lot better>lots massorquite a lot en hel del, rätt mycketthat’s a fat lot! det är minsann inte mycket!the lot allt, alltihoptomt <building lot>, plats <burial lot>lott
© NE Nationalencyklopedin AB