Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

parade [pəˈreɪd]substparadfashion parade modevisningmönstring
[pəˈreɪd]verbparadera; låta paradera; mönstratåga; tåga igenom, promenera fram och tillbaka påskylta med <parade one’s knowledge>
fashionˈfæʃənsubstsätt, visafter a fashion på sätt och visin this fashion på det här sättetmod, modeit is all the fashion det är senaste modet, det är sista skriketfashion designer modetecknarefashion parade modevisningfason, mönster
ˈfæʃənverbformaformge
© NE Nationalencyklopedin AB