Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

farthest [ˈfɑ:ðɪst] (superlativ av far)adjektivborterst, avlägsnast
[ˈfɑ:ðɪst] (superlativ av far)adverblängst; längst bort
far [fɑ:] (farther farthest el. further furthest)adjektiv1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfjärran, avlägsenthe Far East Fjärran östern2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbortrethe far end bortre delenat the far end of vid bortersta ändan av
[fɑ:] (farther farthest el. further furthest)
adverblångt <how far is it?>; långt bortfar and wide vitt och brettbe far from vara långtifrånfar from it långt därifrånfar be it from me to… jag vill ingalunda…as far as a) (prep.) ända till b) (konj.) så vitt <as far as I know>so far hittillsin so far as i den månvida, långt, mycket <far better>far too much alldeles för mycketby far i hög grad, avgjort
© NE Nationalencyklopedin AB