Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

farm [fɑ:m]substantivlantbruk, [lant]gård, bondgård; större farm spec. i USAwork on the farm arbeta [hemma] på gården (farmen)farm för djuruppfödning; se äv. fish farm, poultry farm; hist. arrendegård
transitivt verbbruka <farm land (jorden)>; odla <he farms 200 acres>farm one's own land bruka sin jord själv; sitta på egen gårdarrendera syssla, inkasseringsuppdrag o.d.arrendera ut <äv. farm out>; hyra ut arbetskraft
funny farm [ˈfʌnɪfɑ:m]substantivthe funny farm vard. hispan, dårhuset
fat farm [ˈfætfɑ:m]substantivamer., vard. health farm
wind farm [ˈwɪndfɑ:m]substantivvindkraftpark
farm produce [ˈfɑ:mˌprɒdju:s]substantivjordbruksprodukter
farm belt [ˈfɑ:mbelt]substantivjordbruksbygd
fish farm [ˈfɪʃfɑ:m]substantivfiskodling
health farm [ˈhelθfɑ:m]substantivhälsohem
farm worker [ˈfɑ:mˌwɜ:kə]substantivlantarbetare, jordbruksarbetare
poultry farm [ˈpəʊltrɪfɑ:m]substantivhönsfarm, hönseri
© NE Nationalencyklopedin AB