Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fare [feə]substpassageraravgift, biljettpris <pay one’s fare>, taxaen el. flera passagerare, resande <he drove his fare home>; körning <the taxi-driver got a fare>kostbill of fare matsedel
[feə]verbklara sig <fare well, fare badly>
2 bill [bɪl]substlagförslag, proposition, motionräkning, notaaffischbill of fare matsedelamer. sedel <dollar bill>
© NE Nationalencyklopedin AB