Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

famine [ˈfæmɪn]substhungersnöd
2 stalk [stɔ:k]verbskrida, skrida framstalk out ilsket marchera utsmyga sig; sprida sig långsamt <famine stalked through the country>smyga sig på <stalk an enemy>; sprida sig långsamt genom
train [treɪn]verböva, öva in, träna upp; utbildatrain to be a nurse utbilda sig till sjuksköterskadressera <train animals>sport. träna, träna sig; mil. exercerarikta in kanon, kikare m.m. <on, upon , mot>
[treɪn]substjärnv. tåg <for, to till>fast train snabbtågspecial train extratågchange trains byta tåggo by train åka tåg, ta tågetfölje, svit; tåg, processionbring in one’s train ha i släptåg, medföra <war brings famine in its train>rad, räcka, följd <a whole train of events>, serietrain of thought tankegångklänningssläptekn. hjulverk, löpverk
© NE Nationalencyklopedin AB