Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fallen [ˈfɔ:lən]perf. p. av fall
given [ˈgɪvn]adjektiv och perfekt particip (av give)given, skänktgiven name spec. amer. förnamnbe given to vara benägen att, vara fallen för, vara lagd för, vara hemfallen åtbestämd, given <a given time>förutsatt
fall [fɔ:l] (fell fallen)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfalla; falla omkull, ramla; sjunka <the price fell>; störtas <the government fell>his face fell han blev lång i ansiktet2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasinfalla, inträffa <Easter Day falls on a Sunday>3fall ill bli sjukfall asleep somna
[fɔ:l] (fell fallen)
verb (med adv. o. prep.)fall awayfalla ifrån, svikafalla bort; vika undanfall backfall behindbli efterhave fallen behind with vara på efterkälken med <she has fallen behind with the rent>fall belowunderstiga, inte gå upp till beräkning m.m.fall downfalla ned, ramla nedfall forfalla för <fall for sb’s charm>gå 'på, låta lura sig avfall infalla in, ramla in, falla ihopmil. falla in i ledetfall in! uppställning!fall in with gå (vara) med på, foga sig efterfall intofalla ned i, falla i <fall into a deep sleep>råka i, komma in ifall offfalla av, ramla avavta, minska, sjunka, mattasfall onfalla på, åliggaanfalla, överfalla; kasta sig överfall outfalla ut, ramla ututfalla, avlöpamil. gå ur ledetbli osams, råka i grälfall throughmisslyckas, falla igenomfall underfalla (komma, höra) under
[fɔ:l]substfall; fallande, sjunkande; nedgångamer. höst; se summerför ex.spec. pl. falls vattenfall <the Niagara Falls>
© NE Nationalencyklopedin AB