Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

face [feɪs]substansikte; uppsyn, minface down med ansiktet mot golvet (marken etc.); med framsidan nedåtface to face ansikte mot ansiktekeep a straight face hålla maskenmake faces el. pull faces göra grimaserpull a long face bli lång i ansikteton the face of it vid första påseendetto sb’s face mitt i ansiktet på ngnurtavlaface value nominellt värdetake sth at face value el. take sth at its face value ta ngt för vad det är
[feɪs]verbmöta <face dangers>; räkna med <we will have to face that>; inte blunda för <face reality>face down tysta ned, kväsaface up to modigt möta, ta itu medstå inför <face ruin>let’s face it… vard. man kan inte komma ifrån att…vända ansiktet mot; ligga (vetta) mot (åt) <the house faces south>; vara (stå) vänd, vända sig <towards mot>; vetta, ligga <to, towards mot>the picture faces page 10 bilden står mot sidan 10mil.about face! helt om!right face! höger om!left face! vänster om!
© NE Nationalencyklopedin AB