Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

extort [ɪkˈstɔ:t, ek-]transitivt verbpressa ut <extort money from (av) sb>, avtvinga, avpressa <sth from sb ngn ngt> <extort a confession from sb>, framtvinga
© NE Nationalencyklopedin AB