Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

expert [ˈekspɜ:t]substexpert, sakkunnig
[ˈekspɜ:t]adjektivsakkunnig, expert- <expert work>kunnig, skicklig
technician [tekˈnɪʃən]substtekniker, teknisk expert
sufficient [səˈfɪʃənt]adjektivtillräckligbe sufficient räcka <for till, för>
[səˈfɪʃənt]substbe sufficient of an expert to decide vara tillräckligt mycket expert för att bestämma
authority [ɔ:ˈθɒrətɪ]substmyndighet, makt, maktbefogenhetthose in authority de makthavandeon one’s own authority på eget bevågtillstånd, fullmaktauktoritet, expertstöd, belägg <there is no authority for this>
© NE Nationalencyklopedin AB