Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

exit [ˈeksɪt]verbgå ut
[ˈeksɪt]substsorti <make one’s exit>utträdeexit permit utresetillståndutgång
visa [ˈvi:zə]substvisumentrance visa el. entry visa inresevisumexit visa utresevisum
[ˈvi:zə]verbvisera <get one’s passport visaed>
emergency [ɪˈmɜ:dʒənsɪ]substnödläge, kris, kritiskt lägein an emergency el. in case of emergency i ett nödlägestate of emergency undantagstillståndin a state of emergency i alarmberedskap, nöd- <emergency landing>, kris- <emergency meeting>emergency brake nödbromsemergency cord amer. nödbromslinaemergency exit el. emergency door reservutgångemergency ward akutmottagning på sjukhus
© NE Nationalencyklopedin AB