Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

exciting [ɪkˈsaɪtɪŋ, ek-]adjektivspännande, nervkittlande, intressant <exciting events, exciting news, exciting story>; eggande, upphetsande
more [mɔ:]adjektiv, pronomen och adverb (komp. till much, manyse äv. dessa ord; för ex. med no more, not any morese more)
mer, merait's getting more and more difficult det blir allt svårareit's getting more and more exciting det blir mer och mer spännandemore or less a) mer eller mindre b) ungefär, cirka <a hundred more or less>little more than föga mer än, inte stort mer (annat) änand what is more och inte nog med det, och vad mera ärthere is more to it than that fullt så enkelt är det inteall the more el. so much the more så mycket mera, desto mera <as som>the more she gets, the more she wants ju mer hon får, dess (desto, ju) mer vill hon ha[the] more fool you to follow his advice hur kunde du vara så dum och följa hans rådthe situation is [all] the more difficult because… situationen är så mycket besvärligare eftersom…
fler, flera <than än>more books fler[a] böckerthe more the merrier ju fler desto (dess, ju) roligare
ytterligare, till <a few more>, mer; vidareonce more en gång till, ännu en gång
som komparativ-bildande adv. mer; -are; ofta (vid jämförelse mellan två) mest; -[a]st, -[a]stemore complicated mera kompliceradmore easily lättarethat's more like it vard. det är (låter) bättre, det var annat detthe more difficult problem [of the two] det svåraste problemet [av de två]
no more a) inte mer[a], inga (inte) fler[a] b) inte (aldrig) mer; inte vidare, inte längre <he is an actor no more>; inte heller; lika litet <she knows very little about it, and no more do I>no more of that! nog om den saken!, nu får det vara nog!we saw no more of her vi såg aldrig mer till henneno more than knappast mer än, bara <no more than five people>; lika litet somhe can no more do it than he can fly det är lika omöjligt [att göra] för honom som att flyga
not any more c) inte mer[a], (fler[a]) <than än> <I don't want any more> d) aldrig mer[a]I don't want to see him any more jag vill aldrig se honom mer (igen)
© NE Nationalencyklopedin AB