Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

excavate [ˈekskəveɪt]transitivt verbgräva <excavate a trench, excavate a tunnel>; gräva ut <excavate an ancient city, excavate a tomb>; schakta [bort]
© NE Nationalencyklopedin AB