Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

examine [ɪgˈzæmɪn]verbundersöka, pröva, granskaexaminera
cross-examine [ˌkrɒsɪgˈzæmɪn]verbkorsförhöra
re-examine [ˌri:ɪgˈzæmɪn]verbpå nytt undersöka (granska, förhöra, examinera)
have [hæv, obetonat həv] (had had; he/she/it has)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasha <I have done it, I had done it>
[hæv, obetonat həv] (had had; he/she/it has)
huvudverb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasha, ägahave a cold vara förkyld2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgöra, få sig, ta <have a walk, have a bath>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknas <I had a letter from him>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasäta <have dinner>, dricka5have iti speciella betydelser:rumour has it that ryktet går atthe’s had it vard. det är slut med honomhave it your own way! gör som du vill!have it in for vard. ha ett horn i sidan tillhave it out with sb göra upp med ngn, tala ut med ngn6have to (+ inf.) vara (bli) tvungen attI have to go jag måste gåthat will have to do det får duga7have sth done se till att ngt blir gjort, få ngt gjorthave one’s hair cut klippa sig8have sb do sth låta ngn göra ngt <have your doctor examine her>I won’t have you playing in my room! jag vill inte att ni leker i mitt rum!9you had better ask him det är bäst att du frågar honom
[hæv] (had had; he/she/it has)
verb (med adv. o. prep.)have onha kläder på sig <he had nothing on>I have nothing on this evening vard. jag har inget för mig i kvällhave a tooth outdra ut en tand
© NE Nationalencyklopedin AB