Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ex- [eks]prefixf.d., ex- <exhusband, expresident>
ex [eks]substmy ex min före detta
ex-directory [ˌeksdɪˈrektərɪ]adjektivex-directory number hemligt telefonnummer
our [ˈaʊə]pronomenvår; se myför ex.
GP [ˌdʒi:ˈpi:]förk. för general practitioner; se ex. under general
TV [ˌti:ˈvi:]substtv; se televisionför ex.
2 spring [sprɪŋ]substvår; se summerför ex.
autumn [ˈɔ:təm]substhöst; se summerför ex.
candle [ˈkændl]substljus av t. ex. stearin, levande ljus
phone [fəʊn]subst (vard.se telephoneför ex.); telefon
[fəʊn]verb (vard.se telephoneför vidare ex.); ringa, telefoneraI’ll phone back jag ringer senare
© NE Nationalencyklopedin AB