Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ex [eks]prepositionfrån, ur; hand. [såld] från <ex store>, [lossad] från <ex ship>exklusiveex dividend börs. ex kupong, exklusive utdelning
substantivvard.my (her) ex min (hennes) ex, min (hennes) före detta man, fru
ex.förk. för example
ex- [eks]prefixförutvarande, f.d., ex- <exhusband, expresident>
Tipp-Ex [ˈtɪpeks]substantivTipp-Ex®
ex-libris [eksˈli:brɪs, -ˈlaɪb-] (pl. ex-libris)substantivexlibris
ex-con [ˌeksˈkɒn]substantivvard.se ex-convict
ex-champion [ˌeksˈtʃæmpjən]substantivexmästare
ex-king [ˌeksˈkɪŋ]substantivexkung
ex-directory [ˌeksdɪˈrekt(ə)rɪ]adjektivex-directory number hemligt telefonnummergo ex-directory skaffa hemligt telefonnummer
ex-convict [ˌeksˈkɒnvɪkt]substantivf.d. straffånge
© NE Nationalencyklopedin AB