Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

every [ˈevrɪ]pronomenvarje, var, varendaevery reason to… allt (alla) skäl att…every other day el. every second day varannan dagone child out of every five vart femte barnevery one of them (us) varenda enevery now and then el. every now and again då och då, allt emellanåt
amenity [əˈmi:nətɪ]substbekvämlighetevery amenity alla moderna bekvämligheter
description [dɪˈskrɪpʃən]substbeskrivningof every description av alla slag, alla slags…
fortnight [ˈfɔ:tnaɪt]substfjorton dagarevery fortnight el. once a fortnight var fjortonde dag
direction [daɪˈrekʃən]substriktningin every direction åt alla hållin the direction of motsense of direction lokalsinnepl. directions anvisningardirections for use bruksanvisning
often [ˈɒfn]adverboftaas often as not ganska oftamore often than not oftastevery so often då och då
jack [dʒæk]substevery man jack vard. varenda kottekortsp. knekttele. jackdomkraft; vinsch
[dʒæk]verbjack up el. jack hissa med domkraftjack up vard. höja <jack up prices>
inch [ɪntʃ]substtum 2,54 cmevery inch a gentleman en gentleman ut i fingerspetsarnagive her an inch and she’ll take a mile om man ger henne ett finger så tar hon hela handenI don’t trust him an inch jag litar inte ett dugg på honomwithin an inch of death mycket nära döden
other [ˈʌðə]pronomenannan, annat, andra; ytterligarethe other day häromdagenevery other week varannan veckait was no other than the King el. it was none other than the King det var ingen annan än kungensomehow or other på ett eller annat sättamong others bland andra, bl.a.among other things bland annat, bl.a.
now [naʊ]adverbnunow and then (again) el. every now and then (again) då och dåbefore now förut; före dettaby now vid det här lagetfrom now on från och med nunow for… …och så var det dags förnow then a) b) aj, aj <now then, don’t touch it!>what was your name, now? vad var det du hette nu igen?
[naʊ]konjunktionnu då <now you mention it>
© NE Nationalencyklopedin AB